8 C
Belgrade
01. 12. 2021.

Filip Vlajić: Doprinos razvoju sporta treba biti težnja svakog sportskog radnika

Poduhvat u razvoju sporta zavisi od lične pozicije svakog pojedinca i njegove uloge u sportu. Posmatrajte jednu sportsku ekipu u nekom loptaškom sportu. Ko čini ekipu? Da li ekipu čine najbolji igrači ili je ekipa skup svih pojedinaca koji funkcionišu kao celina? Kulminacija uspeha jednog takvog tima ogleda se u postizanju vrhunskih rezultata na sportskom borilištu.
Svaki pojedinac u ekipi ima svoj zadatak. Skup ispunjenja tih zadataka dovodi ekipu do ostvarenja cilja. Upravo je odbojkaški klub “Vizura“ jedan sportski kolektiv koji je godinama unazad uspevao da ostvari svoj cilj i bude najbolji u Srbiji. Visok stepen stučnosti ljudi u upravi i stručnom štabu kao i igrački kvalitet prvotimki Vizure dovele su klub do toga da bude pet puta osvajač super kupa Srbije (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), čak četiri puta osvajač super A lige Srbije (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017) kao i dva puta osvajač kupa Srbije (2014/2015 i 2015/2016).
Raditi istraživanja za završni – master rad na Fakultetu za sport u jednom ovakvom klubu bila je izuzetna čast za mene. Rukovideći se rečima ruskog naučnika Vroboljeva koji smatra da: “osnovni principi u treniranju majstora sporta leže u povećanju snage“, otkriva nam dokazanu istinu koja predstavlja zvezdu vodilju u mom praktičnom trennerskom radu.
Dobar deo kondicionih trenera deli mišljenje da su trenažna sredstva dizanja tegova glavni elementi kondicionih treninga u kojima je cilj usmeren na razvoju fizičke pripreme, bilo da se radi o pojedinačnom ili ekipnom sportu. Primena ovih vežbi u planiranju i programiranju fizičke pripreme ne sme biti identična kopija izvođenja takmičarkish disciplina dizanja tegova, već se mora prilagoditi i upražnjavati prema potrebama datog sporta.
Istraživački rad koji sam sproveo u odbojkaškom klubu “Vizura“ obuhvata spoj više testova (fiziološki testovi, testovi skočnosti I testovi snage) gde su ispitanice bile prvotimke kluba. Testove smo sproveli dva puta i to pre i posle trenažnog mezociklusa u kojem je akcenat bio usmeren na razvoju maksimalne snage. Pored sprovedenih testova, u istraživačkom radu prikazao sam i detaljno obradio trenažni mezociklus razvoja maksimalne snage. Rezultati i analiza sprovedenih testova pokazali su nam kakav je bio statistički učinak svake igračice ponaosob nakon završenog mezociklusa. U radu je prikazana i nekolicina dosadašnjih objavljenih radova slične tematike u vidu sažetaka.
Nezaobilazno je bilo ukazati na teorijske okvire rada, bez čijeg fundamenta je nemoguće uputiti se u analizu i razumevanje praktičnog dela ovog istraživačkog rada. Mezociklus (trenažna celina od dve nedelje do nekoliko meseci) razvoja maksimalne snage sadrži elemente dizanja tegova koji predstavljaju glavna trenažna sredstva u fizičkoj pripremi odbojkašica “Vizure“. Detaljnija analiza pojedinih trenažnih sredstava takođe pronalazi svoje mesto u radu.
Primenjeni trening u trećoj i četvrtoj nedelji pripremnog perioda OК “Vizura“ predstavlja svojevrsni eksperimentalni faktor sa ciljem da se utvrdi kakav je uticaj na određene morfološke karakteristike i motoričke sposobnosti. Ideja za ovaj istraživački rad nastala je u konsultaciji sa kondicionim trenerom OК “Vizura“ Branislavom Jovanovim. Istraživački rad koji sam napisao sproveden je sa ciljem da pokaže i utvrdi efekte treninga kondicione i fizičke pripreme na razvoj maksimalne,eksplozivne i repetativne snage kod igračica prvog tima odbojkaškog kluba “Vizura“. Pored ovih efekta uočene su i znatne promene u fiziološkim i telesnim komponentama igračica koje smo putem testova prikazali.
U istraživanju je korišćena tehnnologija i metodologija koja ispunjava standarde savremene nauke o sportu. Za statističku obradu podataka primenjivao sam odgovarajuće statističke procedure na osnovu kojih je bilo moguće vršiti interpretaciju dobijenih rezultata. Program koji sam sproveo trajao je nepunih pet nedelja. U ovom programu učestvovalo je 16 ispitanika i to: Ana Malešević, Jovana Кocić, Isidora Rodić, Jana Jovanović, Sara Carić, Sara Pavlović, Ana Pejčić, Iva Šućurović, Кatarina Gajević, Milica Božić, Neveja Sajić, Simona Petrović, Anđela Veselinović, Tijana Vrcelj, Iva Bukumirić i Anja Pejović. Ko god dublje prati odbojku, prepoznaće uspešne igračice, nekolicinu naših reprezentativki koje su nedavno osvojile srebro na Evropskom juniorskom odnosno bronzu na kadetskom prvenstvu Evrope.
Pripremni period odbojkaškog
kluba “Vizura“ za sezonu 2019/2020. trajao je osam nedelja. Inicijalna testiranja sproveli smo na početku prve nedelje pripremnog perioda dok su finalna merenja sprovedena u toku pete nedelje pripremnog perioda. Period između prvog i drugog testiranja bio je podeljen u dve faze (1. faza aerobne pripreme i 2. faza razvoja maksimalne snage). U toku ovog perioda prikazali smo kondicione treninge u teretani koji su odrađeni u drugoj fazi pripremnog perioda, pri čemu smo detaljnije obradili određene vežbe. Ono što je značajno za ovaj rad je to da je kroz sisitem sprovedenih treninga došlo do napretka svake igračice ponaosob u svim sposobnostima koje smo testirali na početku pripremnog perioda.
Trenažna sredstva koja su sačinjavala program kondicione pripreme prvog tima odbojkaškog kluba “Vizura“ doprinela su sveukupnom napretku sportske forme igračica. Кada je odbojkaški sport u pitanju, moramo naglasiti da se sistem treninga koji je sproveden u OК “Vizura“ pokazao i ranije kao najuspešniji u istoriji Srpske i Jugoslovenske odbojke upravo kada smo nacija bili najbolji na svetu i kada su treneri OK Vizure Jovica Cvetković I Branislav Jovanov sačinajvali tadašnji stručni štab muške odbojkaške reprezentacije Jugoslavije.
Ovo istraživanje itekako dopunjuje dosadašnja saznanja iz ove oblasti i nadam se da će podstaći naredne istraživače za dalja i opsežnija istraživanja na ovu temu. Dobijeni rezultati moguposlužiti i za niz komparativnih studija, gde bi se poređenjem sa rezultatima sličnih istraživanja, mogao doneti niz konstruktivnih zaključaka, ali i pokrenuti nove teme za razmišljanje i pitanja na koja će nauka dati odgovore.
Trenerima i stručnjacima iz oblasti sporta, potrebna su trenažna sredstva koja mogu u najkraćem vremenskom periodu doprineti poboljšanju maksimalne i eksplozivne snage kao jednih od komponenti uspešnosti bavljenja odbojkom. Plan i program treninga koji je dizajniran u svrhe ovog istraživanja zadovoljava pomenute kriterijume što su dobijeni rezultati u potpunosti potvrdili. Takođe, ovaj rad može biti koristan i za pojedina istraživanja u ostalim sportskim granama, poput košarke, rukometa i fudbala.
Zahvalan sam porodici Radojčić a prvenstveno prvom čoveku kluba gospodinu Zoranu Radojčiću na prijemu u klub i na tome što mi je omogućio da sprovedem istraživanje. Nadam se da sam prezentovanjem ovog rada bar malo uspeo da doprinesem RAZVOJU SPORTA, jer kao što je ispisano na početku ovog teksta: “Doprinos razvoja sporta treba biti težnja svakog sportskog radnika”.
Ukoliko neko od čitaoca ili kolega koji prate portal jutarnje.rs želi da mu pošaljem rad u pdf sa zadovoljstvom ću to učiniti !
Sportski pozdrav !
MS Filip Vlajić

Reklama

Trending

Prof. dr Ratko Ristić: RIO TINTO- Istina o eksploataciji litijuma u...

0
Prof. dr Ratko Ristić, hidrolog i ekolog, dekan Šumarskog fakulteta u Beogradu i prodekan Univerziteta u Beogradu na skupu u Koštunićima "Svaki čovek treba da...
- Reklamni prostor -